Bestyrelsen

Hvert hus er en selvejende institution med en bestyrelse, der typisk er sammensat af Foreningsudpegede, kommunalt udpegede og beboervalgte medlemmer, for at sikre brede kompetencer og gode relationer til lokalområdet.