Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige

Foreningen er stiftet i 1954 af en række faglige organisationer og private virksomheder. Foreningens formål er, at opføre og drive boliger for ældre og enlige. Stifterne var Danske Bankfunktionærers Landsforening, Dansk Samvirke, Dansk Sygeplejeråd, Den almindelige Danske Lægeforening og Gymnasieskolernes Lærerforening.

I dag er medlemskredsen blevet udvidet og består af DJØF, Dansk Agronomforening, Dansk Magisterforening, Dansk Sygeplejeråd, Foreningen Danes Worldwide, Gymnasieskolernes Lærerforening, Høreforeningen, Lægeforeningen & Nordea.

Foreningen administrereres af BJØRNSHOLM. Den øverste ledelse består af et repræsentantskab med deltagere fra samtlige medlemsforeninger og virksomheder. Repræsentantskabet mødes hvert andet år og vælger her Foreningens bestyrelse.

 

Foreningens vision og værdigrundlag

Det er Foreningens vision, at skabe en indholdsrig hverdag, så hvert enkelt hus er et godt og attraktivt sted at bo, gæste og arbejde!

  • Visioner og udviklingsparathed i alle led i Foreningen
  • Forskellighed og mangfoldighed i metode og opgaveløsning
  • Værdighed og respekt for ældre med livskvalitet som nøgleordet
  • Kvalitet og kompetence i alle ydelser
  • Høj grad af etik i alle handlinger og relationer