Historie

Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige blev stiftet i 1954 af flere faglige landsorganisationer blandt bankfolk, læger, sygeplejersker, gymnasielærere med flere.

Formålet var, og er fortsat, at skaffe egnede ældrevenlige boliger til medlems- 

organisationernes medlemmer og andre ældre og enlige boligsøgende. 

Ved Foreningens byggeplanlægning bliver der lagt vægt på, udover boligen, at tilbyde beboerne kollektive faciliteter i form af fælleslokaler, gæsteværelser, restaurant m.v.

Gennem de nu mere end 60 års virke er der bygget udlejningsejendomme (kollektivhuse) med flere end 3.500 lejligheder og 10 plejehjem i kommuner landet over.

De enkelte ”Kollektivhuse” er organiseret som Selvejende Institutioner, hvor Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige i dag fungerer som en paraplyorganisation med repræsentation gennem en udpegningsret i de enkelte selskabsbestyrelser.