Kollektivhus eller Plejehjem?

Et kollektivhus er ikke et plejehjem. Et kollektivhus er beregnet for selvhjulpne og ressourcestærke seniorer, der kan bidrage til både praktisk og intellektuelt at holde fællesskabet levende. Der er med andre ord ikke tilknyttet nogen form for hjælp eller omsorg, andet end at man har mulighed for at mødes med husets andre beboere.

I de fleste kollektivhuse er den nedre aldersgrænse typisk 50 år. 

Seniorbofællesskabet lægger op til, at man indgår i et forpligtende, velfærdsteknologisk fællesskab med nøgleord som omsorg, hjælpsomhed, tolerance, udvikling og respekt. 

Boligernes fysiske udformning og udenomsarealerne understøtter denne målsætning.Seniorbofællesskaberne giver dig muligheden for: 

- at bo i eget hjem,
men i et tæt fællesskab med andre. - at flytte i noget mindre,
og samtidig blive en del af noget større. - at være sig selv,
og samtidig en del af en tryg atmosfære.


 

Et plejehjem tilbyder forskellig grad af pleje eller støtte til typisk ældre og alderssvækkede, syge eller personer med funktionsnedsættelse, der ikke er i stand til at klare sig i eget hjem.

Alle plejehjem er opført som selvejende institutioner i tilknytning til en kollektivbebyggelse, og drives i tæt samspil med den respektive kommune. Det er kommunen der visiterer til plejehjem.