Seniorboliger

Det kan være svært at finde en seniorvenlig bolig. Foreningens mission er, at udvikle boliger og boligformer til ældre og enlige, samt boliger til ældre med plejebehov, idet der er et stort behov for boliger, der er indrettet på en sådan måde, at man kan blive gammel i eget hjem.

Alle Foreningens kollektivhuse er baseret på en sund økonomi og driften er billig og effektiv, fordi Foreningen hylder princippet om besparelser via en fælles administration.

Et seniorbofællesskab er et udtryk for egen bolig, med samtidig nem adgang til en række kollektive faciliteter. Alle boligerne har forskellige størrelser for at tilgodese individuelle ønsker, og husene er velbeliggende og spredt ud over landet, så der er noget for alles behov. 

Den grundlæggende idé bag seniorbofællesskaber er, at man har sin egen lejlighed, men at der er flere kollektive og fælles faciliteter end i en sædvanlig udlejningsejendom. Disse faciliteter danner rammerne om en række fælles aktiviteter og arrangementer, ligesom restauranten har en central rolle i kollektivhusets daglige liv.

Det er Foreningens vision, at skabe en indholdsrig hverdag, så hvert enkelt hus er et godt og attraktivt sted at bo, gæste og arbejde.